Jaarplan

Jaarlijks maken we een jaarplan. Hierin leest u over de plannen voor uw wijk en buurt, de plannen voor participatie en omgang met onze belanghouders. Komend jaar is de titel: 'Terug richting Kern'
 

Delen: